Filosofi, Värderingar & Mål

Vår filosofi är att etablera en kod för att binda alla industrier samman.

Etablera en kod för att binda alla industrier samman

Om du genererar vinst, har du resurserna att återskapa planeten och tillhandahålla någonting gott till människor.

Vår filosofi är att lämna över en renare, rättvisare och levnadsbar planet tillika bekväm plats att kalla för hem till nästa generation.

Passera över en renare, snyggare, rättvisare planet

Det betyder att vi måste hålla luften ren samt djur,-växt-och insektsliv i gott skick, kusterna fria från skräp med skönhet för ögat, och ett hav fullt av fisk, plantor och plankton.

Vår filosofi är att alla ska ha rättvis och rättmätig frihet att kunna leka på stränder, i hav och på land.

Frihet att fortfarande spela på stränder, i haven och på landet

Alla varelser, oavsett typ, ska ha rättighet att röra sig och leka fritt.

Som det märke med höga försäljningssiffror vi är, använder vi vår interna skatt och pengamedel

Använd intern skatt för att få pro planet maskiner

för att omsätta ett klimatvänligt idémaskineri i handling så som i ett ständigt pågående TV-spel.

Vi ser SOMWR som ett uttryck av tillhörighet.

Ett uttryck av tillhörighet

Sälla dig till en rörelse som drivs av positivitet inför alla arter och planeten själv.

SOMWR skapar en mekanism för att direkt kunna balansera produkter

Skapa en mekanism för att balansera fotavtrycket

och människors CO2-och plastavtryck.

SOMWR stöttar uppstickarna, samtidigt som vi hyllar och lär från de framgångsrika.

Rooting för underdogen medan du firar prestationer

Oavsett om det är en asiatisk, afrikansk, antarktisk, australiensisk eller europeisk art, påminner SOMWR oss om att vi bara är här tillfälligt och vi arbetar mot att vår korta tid på jorden ska vara en tid av jämlikhet och respekt.

Värderingar

  • Ansvar. Välbalanserade förmåner. Ifall du mottar förmåner efter ditt hårda jobb, har du också möjlighet att dela med dig av positivitet och god handling där det behövs!
  • Respekt. För nästa generation. För naturen. För allt levande. Punkt slut.
  • Att ge och ta. Alla trossystems och rörelsers mest fundamentala koncept. Vi delar med oss av vad vi är.

Mål

Vi sätter konkreta mål utan slutpunkt för oss själva

  • För det första; om vi kan plocka upp plast på stranden i ett land kan vi plocka plast på andra stränder och i alla länder. Vi har för avsikt att ta oss an en strand varje år. Runt varje strand vi kör vårt skräpsamlingsprojekt påverkar vi också de närliggande områdena positivt genom att visa ett exempel på hur man handlar nu för framtiden.
  • För det andra. om vi kan plantera en halv miljon mangroveträd i Myanmar, kan vi göra detta i alla andra tropiska och subtropiska kustområden. Antalet mangroveträd har minskat med upp till 50% ioch dessa områden kan vi återplantera! Genom att förbättra hur samhällen jobbar ihop sin inkomst, ger vi människor en säker inkomstkälla genom ett levande träd.
  • För det tredje. Vi kan åstadkomma hållbarhet etiskt. Och det ska vi! Materialen vi använder kommer alltid väljas ut utifrån deras livslånga påverkan på planeten.