Det bästa märket för planeten

SOMWR’s första approach är inriktad på kläder. Vi behöver blicka bortom enbart sportutrustning och ta plats i människors vardagliga liv.

Med massrörelse på gräsrotsnivå, skapar vi förändring. Vi har redan berättat om vår interna klimatskatt, och när människor ansluter till Somrw, planterar vi fler mangroveträd vilka absorberar CO2 från atmosfären och skyddar kustområden från kraftiga vågor och slitage. Vi befriar fler stränder från plast, utbildar barn som vuxna, hela vägen från universitet till näringsliv och regeringar.

Projekten blir en inkomstkälla för mangrove-planterarna som jobbar i klimatparken och plastuppsamlarna i plastutfasningsprogrammet.

Visste du?

100% av Starboard:s nettovinst de senaste 4 åren har investerats i fonder som finansierar olika miljöprojekt och utbildningsprogram. Vi tror på att våra intelligenta varelser kommer att ifrågasätta blinda ekonomiska drivkrafter och återgå till sina grekiska rötter och dess enkla betydelse: ”bäst hushåll”. Vi lever alla på planeten SOMWR.“

Tillsammans för planeten.

Varje val vi gör lämnar ett fotspår.

Låt oss se till att vi lämnar fotspåren med stolthet! Koldioxid kommer sjunka tillbaka ner i marken och försvinna bort från luften vi andas, plast kommer att tas bort från stränderna och människor kommer vara tillräckligt utbildade genom dessa handlingar. Så kommer ditt fotspår se ut efter ditt köp med SOMWR.

Anslut dig som SOMWR-aktivist och få kontakt med andra som också klär sig i SOMWR. Bli positivt överraskad när du ser någon annan med en Planeten SOMWR-logga på sig. Njut av ett samtal om hur ni föreställer er livet på planeten SOMWR i framtiden.

SOMWR är klimatpositivt

SOMWR är ett klimatpositivt märke. Det har till och med varit tiofaldigt klimatpositivt ända från första början.

Vi har planterat träd för att utplåna företagets koldioxidutsläpp sedan 1994. I Thor Heyerdahls klimatpark i Myanmar har vi planterat mer än 500 000 stora mangroveträd i företagets namn.

Precis som plast avlägsnats från Chonburi i Thailand av vårt egna team, bevisar våra produkters medvetna produktionskedja tydligt att alla SOMWR-produkter är tiofaldigt klimatpositiva från start.

Visste du?

Starboard är ett företag med ett ”positivt förflutet”. „Alltså gällande de utsläpp företaget har stått för. Mangroveträd har löpande planterats för att absorbera de uppskattade utsläppen sedan 1994, alltså sedan Starboard:s begynnelse.“